Bolagsstyrning

Bolaget förvaltas av en ledning med mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Styrelsen

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk och finansiell förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.