Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning, juridik och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Tomas Georgiadis Styrelseordförande

Civilingenjör vid Linköpings tekniska högskola

Tomas har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen.  Idag är han vice VD och CFO för Sterner Stenhus Holding AB och Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) samt styrelseordförande i Backaheden Fastighets AB.

Aktieinnehav: 1 016 500 aktier (genom Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Olof Pergament Styrelseledamot

M.Sc. i Real Estate and Construction Management vid KTH, Stockholm
Har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och är idag vd för House Be AB. Var tidigare vice vd för Westerlind Fastigheter AB och förvaltningschef på Amasten Holding AB.
Aktieinnehav: 0.

Nils Nilsson Styrelseledamot

Har 40-års erfarenhet som ekonomisk rådgivare med inriktning på bland annat svensk och internationell beskattning, företagsöverlåtelser, finansieringsfrågor och liknande. Medgrundare av Ahlford Skatt AB som senare såldes till Grant Thornton.

Aktieinnehav: 0

Christer Sundin Styrelseledamot

Civilekonom vid Uppsala Universitet

Har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och är idag styrelseordförande för Colabit Produktion AB. Var tidigare vd för Diös Fastigheter AB och Hallström och Nisses AB.

Aktieinnehav: 0

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.