Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning, juridik och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Tomas Georgiadis Styrelseordförande

Civilingenjör vid Linköpings tekniska högskola

Tomas har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen.  Idag är han vice VD och CFO för Sterner Stenhus Holding AB och Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) samt styrelseordförande i Backaheden Fastighets AB.

Aktieinnehav: 1 339 803 aktier (genom Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Nils Nilsson Styrelseledamot

Har 40-års erfarenhet som ekonomisk rådgivare med inriktning på bland annat svensk och internationell beskattning, företagsöverlåtelser, finansieringsfrågor och liknande. Medgrundare av Ahlford Skatt AB som senare såldes till Grant Thornton.

Aktieinnehav: 0

Christer Sundin Styrelseledamot

Civilekonom vid Uppsala Universitet

Har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och är idag styrelseordförande för Colabit Produktion AB. Var tidigare vd för Diös Fastigheter AB och Hallström och Nisses AB.

Aktieinnehav: 0

Erik Borgblad Styrelseledamot

Född 1981

Utbildning
Jur. kand. från Uppsala Universitet

Nuvarande roll
Advokat och partner på Born Advokater.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), Styrelseordförande i Nischer Properties AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Erik har varit verksam som advokat sedan 2011, specialiserad inom M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen.

Aktieinnehav: 1 339 803 aktier genom Stenhus Fastigheter i Norden AB

Jan-Erik Eriksson Styrelseledamot

Jan-Erik Eriksson, född 1969, är utbildad ekonom och har arbetat i 27 år på Swedbank, varav drygt 20 år i ledande positioner inom svensk bankverksamhet. Jan-Erik Eriksson har vidare varit vd/koncernchef på Kilenkrysset och vd på Randviken, samt fund manager på Brunswick. Idag bedriver han egen konsultverksamhet.

Jan-Erik Eriksson bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende till större aktieägare i Bolaget. Jan-Erik Eriksson äger inte några aktier i Bolaget.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Fastpartner, HEBA, Besqab, Alm  Equity och Aros Bostad. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Nordisk Renting, Magnolia och Byggvesta.

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.