Våra hyresgäster

Fastigheterna har totalt sex olika hyresgäster varav de tre största representerar cirka 97% av hyresintäkterna.

Kongsberg Kommunale Eiendom

Kongsberg Kommunale Eiendom är den största hyresgästen med sina åtta olika hyresavtal och en årlig hyresintäkt på cirka 25,7 miljoner norska kronor per år. Kongsberg Kommunale Eiendom ägs till 100% och finansieras direkt av Kongsberg kommun.

Kongsberg Kommunale Eiendom ansvarar för förvaltningen av de flesta av Kongsberg kommuns hyresgäster, fastigheter och utvecklingsprojekt. Gruppen äger flera utbildnings- och förvaltningsfastigheter såsom skolor, vårdbyggnader och idrottshallar. KKE har cirka 157 000 m2 under aktiv förvaltning inklusive kommersiella byggnader, bostäder och potentiella utvecklingsprojekt, enligt deras årsredovisning från 2019.

Kommunen driver flera viktiga kulturfunktioner från fastigheterna, så som bibliotek, en grundskola för vuxna, två musikteatrar, tre biografer och offentliga kontor för sina anställda.

Hemsida: http://kkekf.no/

Universitetet i Sørøst Norge

Universitetet i Sørøst Norge är den näst största hyresgästen med sina sex hyresavtal och en årlig hyresintäkt på cirka 25,3 miljoner norska kronor per år. Universitetet i Sørøst Norge ägs och finansieras direkt av den norska staten.

Universitetet i Sørøst Norge är Norges fjärde största universitet med cirka 18 000 studenter och 1 600 anställda, fördelat på åtta campus. Universitetet bildades när högskolorna Telemark, Buskerud och Vestfold slogs samman mellan 2014 och 2016. Universitetet i Sørøst Norge erbjuder 65 kandidatprogram, 36 mastersprogram och 8 doktorandprogram.

Campus Kongsberg öppnades 2015 och har idag cirka 1 500 studenter fördelade på åtta avdelningar. Avdelningarna är teknik, innovation, ekonomi, administration och ledning, IT, statsvetenskap och ljusdesign. Campus Kongsberg har cirka 130 anställda och över 40 kandidat-, master- och doktorandprogram. Universitetet har en stark relation med näringslivet i Kongsberg och har skapat flera skräddarsydda utbildningar och praktikprogram för företag som verkar i Kongsberg.

Hemsida: https://www.usn.no/

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune är den tredje största hyresgästen med sina tre hyresavtal och en årlig hyresintäkt på cirka 6,7 miljoner norska kronor per år. Lokalerna används av Yrkesskolan i Viken men hyresavtalen är tecknade direkt med Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune är Norges största län med en befolkning på mer än 1,2 miljoner invånare. Länet bildades 2020 genom sammanslagningen av länen Akershus, Buskerud och Østfold och tre ytterligare kommuner. Länets ansvarsområden inkluderar bland annat gymnasieskolor, kultur, allmänna vägar och transport, folkhälsovård och tandvård.

Yrkesskolan bildades formellt 1959 men utökade sin verksamhet 2003 när yrkesskolorna i Buskerud, Drammen och Kongsberg slogs samman och samlokaliserades till Kongsberg. Skolan har cirka 700 studenter med 45 anställda och är en praktisk skola med målsättning att förbereda eleverna för arbetslivet, särskilt för yrken inom bygg och konstruktion, el och datorteknik.

Hemsida: https://viken.no/

Övriga hyresgäster

Onepark

Onepark är ett parkeringsföretag som erbjuder parkering i garage och via utomhusplatser i Norge.

Andel av hyresintäkter: 1,7%

Kongsberg Bilpleie

Kongsberg Bilpleie är ett bilserviceföretag som tillhandahåller biltvätt, polering, rekonditionering, motortvätt och lackskydd.

Andel av hyresintäkter: 0,4%

Kongsberg Jazz Festival

Kongsberg Jazz Festival är en årlig internationell jazzfestival som har arrangerats i Kongsberg sedan 1964.

Andel av hyresintäkter: 0,2%

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.