Vår verksamhet

Krona är en långsiktig fastighetsägare som förvaltar, utvecklar och förädlar samhällsfastigheter i Norge i nära samarbete med dess hyresgäster för att stödja deras verksamhet.

Vad vi gör

Krona äger samhällsfastigheter i Norge. Beståndet är i dagsläget inriktat mot utbildning och kommunal förvaltning. Vår ambition är att genom smarta fastighetslösningar skapa förutsättningar för våra hyresgäster att leverera samhällsservice av högsta klass.

Vi ska utveckla och förvalta ändamålsenliga lokaler i samarbete med våra hyresgäster och långsiktigt stödja dem i sin dagliga verksamhet. I vårt samarbete ska vi som fastighetsägare hantera ägande och utveckling av fastigheterna så att hyresgästerna kan fokusera 100% på sin verksamhet och på så sätt skapa värde för samhället.

Koncernen

Krona Public Real Estate AB utgör moderbolag i en koncern med flera norska dotterbolag.

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.