Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.

Våra fastigheter

Krona Public Real Estate har sedan mars 2021 ägt och förvaltat utbildning- och kulturcentret Krona med tillhörande parkeringsanläggning och fyra fristående träbyggnader.

Fastighetsportföljen omfattar sex fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 38 700 m2 varav cirka 26 000 m2 avser lokaler och 12 700 m2 avser en fristående parkeringsanläggning. Huvudbyggnaden Krona omfattar cirka 24 300 m2 och står för ungefär 92% av bolagets totala hyresintäkter. Huvudbyggnaden uppfördes i ett nära samarbete med Universitetet i Sørøst-Norge och Kongsbergs kommun och fungerar idag som stadens naturliga mötesplats för utbildning, kultur och arbetsliv. Parkeringsanläggningen Skauløkka förser hyresgästerna och allmänheten i Kongsbergs med parkering. De fyra fristående fastigheterna (”Kulturfastigheterna”) består utav tre kulturmärkta träbyggnader från 1820 och en byggnad från 1912.

Våra hyresgäster

Fastigheterna har totalt sex olika hyresgäster varav de tre största representerar cirka 97% av hyresintäkterna. Dessa tre hyresgäster är det statliga universitetet Universitetet i Sørøst Norge, det kommunala fastighetsbolaget KKE Kongsberg Kommunale Eiendom och Norges största län Viken Fylkeskommun. Övriga hyresintäkter är hänförliga till intäkter från parkering och mindre hyresavtal.

Vår verksamhet

Krona Public Real Estate är en aktiv och långsiktig fastighetsägare som äger och förvaltar samhällsfastigheter i Norge. Genom att vara en närvarande och aktiv fastighetsägare har vi möjligheten att vara proaktiva och lyhörda gentemot våra hyresgäster och kan på så sätt förädla, utveckla och anpassa fastigheterna efter deras behov.

Vi strävar alltid efter att skapa miljöer som är både trivsamma och effektiva för våra hyresgäster och för samhället i stort. I rollen som fastighetsägare har vi ett stort ansvar att avlasta bördan för våra hyresgäster så att de fullt ut kan fokusera på att leverera samhällskritiska tjänster av bästa kvalitet.

Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Krona Public Real Estate AB noteras 31 mars 2021 på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Krona Public Real Estate AB utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla fastigheterna och Krona som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Nästa händelse

 

 

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.