Pressmeddelanden

Krona Public Real Estate AB delårsrapport juli - september 2021

Koncernen har utvecklats enligt plan och verksamheten bedrivs i oförändrad riktning med en utdelningspolicy motsvarande en årlig direktavkastning om 6,5 % på noteringskursen.

Första kvartalet 1 juli - 30 september 20211

  • Hyresintäkterna uppgick till 15 001 tkr
  • Driftnettot uppgick till 13 897 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,6 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 595 tkr
  • Periodens resultat uppgick till 5 427 tkr motsvarande 1,2 kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 881 tkr
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-09-30 till 1 358 781 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,2 ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 64,7 %
  • NRV per aktie uppgick till 106,8 kr
  • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,3 %

1Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021 varför jämförelseperiod saknas

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Oskar Wigsén, vd, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
[email protected]

 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.