Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 31 mars 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 4 484 100 kronor fördelat på 4 484 100 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: KRONA

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0015657895

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: KRONA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2021

Ägare  Andel av kapital
och röster %
Svea Ekonomi AB 5,58
Familjen Kamprads Stiftelse 4,46
Avanza Pension 4,35
Eton Family 4,24
Futur Pension 4,13
Nordnet Pensionförsäkring 3,22
Jan Erik Jonsson 2,27
Bhansali Capital Limited 2,23
Anders Carlsson 2,23
Johan Thorell 2,23
Summa tio största aktieägare 34,94
   
Övriga aktieägare  65,06
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.