Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 31 mars 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 4 484 100 kronor fördelat på 4 484 100 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: KRONA

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0015657895

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: KRONA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 26 mars 2024

Ägare Kapital % Röster %
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) 29,88 29,88
Johan Thorell 6,62 6,62
Svea Bank AB 5,58 5,58
Anders Carlsson 3,83 3,83
Nordnet Pensionsförsäkring 3,55 3,55
K Öhlin Holding AB 2,90 2,90
Handelsbanken Liv Försäkring AB 2,23 2,23
Ingvar Vigstrand 2,23 2,23
Gunvald Berger 2,23 2,23
Cabrero AB 2,23 2,23

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.