Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 31 mars 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 4 484 100 kronor fördelat på 4 484 100 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: KRONA

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0015657895

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: KRONA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 28 juni 2022

Ägare  Andel av kapital
och röster %
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)
29,88
Svea Ekonomi AB 5,58
Nordnet Pensionförsäkring  4,81
Familjen Kamprads Stiftelse 4,46
Eton Family  4,24
Futur Pension 3,46
Avanza Pension 3,45
Lodet AB 3,41
K Öhlin Holding AB 2,90
Anders Carlsson 2,23
Summa tio största aktieägare 64,42
Övriga aktieägare  35,58
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.