Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 31 mars 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 4 484 100 kronor fördelat på 4 484 100 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: KRONA

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0015657895

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: KRONA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 20 december 2022

Ägare  Andel av kapital
och röster %
Sterner Stenhus Holding
29,88
Svea Bank AB 5,58
Familjen Kamprads Stiftelse 4,46
Avanza Pension 3,74
Nordnet Pensionsförsäkring 3,54
Futur Pension 3,46
Lodet AB 3,40
Anders Carlsson 2,65
Gunvald Berger 2,23
Handelsbanken Liv Försäkring 2,23
Summa tio största aktieägare 61,17
Övriga aktieägare  38,83
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.