Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 31 mars 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 4 484 100 kronor fördelat på 4 484 100 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: KRONA

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0015657895

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: KRONA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 22 mars 2021

Ägare  Andel av kapital
och röster %
Svea Ekonomi AB 5,6
Daniel Marceau[1] 4,5
Eton Family[1] 4,2
K Öhlin Holding AB 2,9
Anders Carlsson 2,2
Bernt Johansson[1]
2,2
Bhansali Capital Limited 2,2
Cabrero AB 2,2
Famlijen Kamprads stiftelse  2,2
Farsviken AB 2,2
Summa tio största aktieägare 70,4
   
Övriga aktieägare ~180 69,6
Totalt 100,00

Not 1: Kombinerad andel genom två eller fler bolag
Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

december 30 2021
Avstämningsdag utdelning
Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.