Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 31 mars 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 4 484 100 kronor fördelat på 4 484 100 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: KRONA

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0015657895

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: KRONA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 27 december 2023

Ägare Kapital % Röster %
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) 29,88 29,88
Svea Bank AB 5,58 5,58
Johan Thorell 4,95 4,95
Familjen Kamprads stiftelse 4,46 4,46
Avanza Pension 4,05 4,05
Nordnet Pensionsförsäkring 3,56 3,56
Futur Pension 3,46 3,46
Anders Carlsson 2,71 2,71
Gunvald Berger 2,23 2,23
Handelsbanken Liv Försäkring AB 2,23 2,23

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.