Pressmeddelanden

Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - september 2022

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 17 690 (15 001) tkr
 • Driftnettot uppgick till 16 118 (13 897) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 91,1 (92,6) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 910 (6 595) tkr
 • Periodens resultat uppgick till 8 191 (5 427) tkr motsvarande 1,8 (1,2) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 137 (12 881) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-09-30 till 1 466 184 (1 358 781) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,2) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 62,9 (64,7) %
 • NRV per aktie uppgick till 123,2 (106,8) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,4 (4,3) %

Perioden 1 januari - 30 september 20221

 • Hyresintäkterna uppgick till 49 884 (32 153) tkr
 • Driftnettot uppgick till 46 017 (30 278) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,3 (94,2) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 240 (12 974) tkr
 • Periodens resultat uppgick till 55 578 (53 936) tkr motsvarande 12,4 (12,0) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 077 (42 932) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-09-30 till 1 466 184 (1 358 781) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,4 (2,1) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 62,9 (64,7) %
 • NRV per aktie uppgick till 123,2 (106,8) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,2 (4,1) %

1Jämförelseperioden avser 25 januari 2021 till 30 september 2021. Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 22 01 58 80
[email protected]

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2022.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com 

2023-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma tisdag den 4 april 2023 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

2023-02-28
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 16 263 (15 912) tkr
 • Driftnettot uppgick till 14 956 (15 206) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,0 (95,6) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 523 (7 907) tkr
 • Periodens resultat uppgick till -62 094 (16 433) tkr motsvarande neg. (3,7) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13 209 (-2 385) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-12-31 till 1 386 807 (1 398 041) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (2,3) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 67,4 (64,8) %
 • NRV per aktie uppgick till 104,6 (112,8) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,3 (4,4) %

Perioden 1 januari - 31 december 20221

 • Hyresintäkterna uppgick till 66 147 (48 065) tkr
 • Driftnettot uppgick till 60 973 (45 484) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,2 (94,6) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 763 (20 881) tkr
 • Periodens resultat uppgick till -6 516 (70 369) tkr motsvarande neg. (15,7) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 286 (40 547) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2022-12-31 till 1 386 807 (1 398 041) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,3 (2,2) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 67,4 (64,8) %
 • NRV per aktie uppgick till 104,6 (112,8) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 4,4 (4,1) %

1Jämförelseperioden avser 25 januari 2021 till 31 december 2021. Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021

1
2
Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.